/
/

Vägledning till NordDRG - Svensk fullversion 2007

Boken är en förenklad beskrivning av grupperingslogiken i NordDRG. Den vänder sig främst till dem som praktiskt arbetar med DRG-frågor. Vägledningen beskriver NordDRG och dess användningsområden och ger en översiktlig beskrivning av grupperingsprinciperna i varje DRG-grupp.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-106-3
Format: Bok
Antal sidor: 436
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 200 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

NordDRG