/
/

Läkemedelsförsäljningen i Sverige – analys och prognos – september 2007

Kostnaderna för läkemedel väntas öka avsevärt fram till 2011. Anledning är att färre stora patent går ut, att flera nya läkemedel godkänns, att befolkningen åldras m.m. De mest kostsamma läkemedlen är medel mot astma, reumatism och cancer. Rapporten innehåller även uppgifter om läkemedelsanvändningen.

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-103-5
Format: PDF
Antal sidor: 62
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Maarten Sengers
075-247 30 00