SOSFS 2007:8 Uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården

Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2007:8

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-10-8
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 21 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2007-06-05
Utkom från tryck: 2007-06-29
Gäller från och med: 2007-07-13