SOSFS 2007:2 Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika

Socialstyrelsens föreskrifter om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2007:2

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-10-2
Format: Häfte
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 31 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2007-02-16
Utkom från tryck: 2007-02-28
Gäller från och med: 2007-03-15