SOSFS 2007:15 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2007:15

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-10-15
Format: Häfte
Antal sidor: 12
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 31 kr


Ändringsförfattning
Beslutad: 2007-09-25
Utkom från tryck: 2007-10-08
Gäller från och med: 2007-10-15