SOSFS 2007:10 Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2007:10

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-10-10
Format: Häfte
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 31 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2007-06-08
Utkom från tryck: 2007-06-29
Gäller från och med: 2007-07-13