Problem med vårt beställningssystem

Just nu har vi tekniska problem med vårt beställningssystem. Har du problem att beställa kan du skicka din beställning till publikationsservice@socialstyrelsen.se. Ange titel, artikelnummer, antal exemplar du vill beställa, leveransadress och eventuell fakturaadress.

/
/

Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet – Meddelandeblad

Miljöbalken kräver att verksamhetsutövare ska arbeta med miljö- och hälsoskydd för sin verksamhet enligt miljöbalkens och myndigheternas krav. Detta meddelandeblad från Socialstyrelsen informerar om vad som krävs för denna egenkontroll.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-1-9
Format: Utskrift
Antal sidor: 12
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 23 kr

Kontakt