/
/

Trygghetslarmens funktion och säkerhet kan påverkas negativt av ny teknik inom teleområdet – Meddelandeblad

Det är viktigt att personalen kontrollerar att trygghetslarmen fungerar, eftersom det har visat sig att viss teknik kan störa larmen. Larmen fungerar till exempel inte med alla teloperatörer, och kan ibland också störas av om telefonen är kopplad till Internet.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-1-2
Format: POD
Antal sidor: 2
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00