/
/

Enheter för personsanering – Meddelandeblad

Socialstyrelsen ska samordna och övervaka planeringen av socialtjänstens, hälsoskyddets, smittskyddets och den civila hälso- och sjukvårdens beredskap. Detta meddelandeblad informerar om sjukvårdshuvudmännens planering, projektering och upphandling av personsanering och utrustningen.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-1-11
Format: POD
Antal sidor: 13
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 23 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Krisberedskap