/
/

Mottagande av ensamkommande barn – Meddelandeblad

Nya regler innebär i korthet att kommunerna ska se till att ensamkommande barn får bostad; i första hand de kommuner som har överenskommelser med Migrationsverket. Genom lagändringen renodlas ansvarsfördelningen mellan stat och kommun.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2007
Artikelnummer: 2007-1-1
Format: POD
Antal sidor: 9
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00