/
/

Hälso- och sjukvårdens verksamhet – Statistik om verksamhet inom sjukhusvården (operationer, vårdtillfällen och vårdtid) samt om läkarbesök 2005

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-46-3
ISBN: 91-85482-79-X
Format: POD
Antal sidor: 42
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00