/
/

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal – officiell statistik om antal legitimerade (2005) och arbetsmarknadsstatus (2004)

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-46-2
Format: PDF
Antal sidor: 48
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00