/
/

Amning av barn födda 2004

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

Amningen är det naturliga och ofta enklaste sättet att ge barnet mat. Genom den nära kroppskontakt som amningen ger förstärks barnets trygghet. Bröstmjölken har också ett idealiskt näringsinnehåll, och flera studier har visat lägre infektionsfrekvens hos ammade barn jämfört med flaskuppfödda barn.

Fram till mitten av 1930-talet skedde de flesta förlossningarna i Sverige i hemmen. När sjukhus-förlossningarna blev allt vanligare började amningsfrekvensen sjunka. Nedgången fortgick ända fram till början av 1970-talet då det inträffade en stark attitydförändring i samhället, vilken på bred front förde fram amningens stora både sociala och medicinska värde. Resultatet blev en kraftig uppgång av amningsfrekvensen fram till mitten av 1980-talet. Därefter tycks en stagnation, och till och med en viss minskning, ha inträffat. Nedgångsperioden blev dock kort och från början av 1990-talet har åter amningsfrekvensen stigit. Denna ökning sammanfaller till stor del med en förnyad aktualisering av amningsstödjande åtgärder (Baby Friendly Hospitals Initiative, BFHI), som startades på initiativ av UNICEF och som drivits framgångsrikt i Sverige, till att börja med på förlossningssjukhusen men sedermera också inom mödra- och barnhälsovården.

För barn födda från och med 2004 har Sverige anpassat sig till WHO’s amningsdefinition. Det innebär att kategorin ”enbart ammade” endast omfattar barn som enbart får bröstmjölk (och AD-droppar samt ev. läkemedel) - inget annat. Före födelseår 2004 ingick även smakportionerna i definitionen och eftersom de flesta föräldrar inför smakportionerna senast vid fyra till sex månaders ålder så har andelen ”enbart ammade” barn gått ner. På grund av förändringen i definitionen så går statistiken över enbart och delvis ammade barn vid fyra och sex månaders ålder inte att jämföra med tidigare år.

I ett internationellt perspektiv är amningsfrekvensen i Sverige hög. Nästan 98 procent av barnen som föddes 2004 ammades vid en veckas ålder, och vid två månaders ålder ammades över 91 procent helt eller delvis. Vid 6 månaders ålder ammades 72 procent. För första gången redovisas även statistik över amning vid 9 och 12 månaders ålder. Vid 9 månaders ålder ammandes nästan 42 procent helt eller delvis och motsvarande andel vid 12 månaders ålder var nästan 20 procent.

De regionala skillnaderna är stora. Andelen som ammades helt eller delvis vid en veckas ålder var nästan 99 procent i Södermanlands län och 97 procent i Kronobergs respektive i Jämtlands län. Vid sex månaders ålder fick 37 procent av barnen enbart bröstmjölk i Västerbottens län medan knappt 13 procent av barnen i Skåne län enbart fick bröstmjölk. På Gotland ammans nästan 25 procent enbart eller delvis vid ett års ålder medan knappt 12 procent ammades i Hallands län.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-42-9
Format: PDF
Antal sidor: 36
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00