/
/

Aborter i Sverige 2006. Januari-juni - Preliminär sammanställning

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

Antalet aborter under första halvåret 2006 uppgick till 17 910, vilket är något fler än under motsvarande period förra året (17 499). Det innebär en ökning av antalet aborter med 1,5 procent till 20,6 per 1 000 kvinnor. Bland tonåringarna ökade antalet aborter med nästan två procent jämfört med samma period föregående år. Den största ökningen finns dock bland kvinnor mellan 20 till 24 år där antalet aborter ökat med nästan 6 procent. En betydande minskning av antalet aborter, nästan 10 procent, kan ses hos kvinnor över 40 år.

Antalet aborter per 1 000 kvinnor är högst i Malmö kommun samt i Södermanlands och Stockholms län. Lägst antal aborter återfinns i Jönköpings och Kronobergs län. Bland tonåringarna är antalet högst i Göteborgs och Stockholms kommun, även Värmlands, Västernorrlands och Norrbottens län har en hög andel tonårsaborter. Lägst andel har Jönköpings, Kronobergs samt Blekinge län.

Vissa regionala förändringar av antalet aborter per 1 000 kvinnor kan ses under det första halvåret 2006 jämfört med samma period 2005. En ökning av aborterna finns till exempel i Blekinge och Västernorrlands län, medan antalet aborter har minskat något i exempelvis Jämtlands län samt i Stockholms län.

I utvecklingen av antalet tonårsaborter finns också regionala förändringar. Tonårsaborterna ökar bland annat i Västra Götalands, Västernorrlands och Jönköpings län, medan antalet har minskat något i exempelvis Stockholms och Hallands län. Det bör dock påpekas att de regionala förändringarna baseras på mycket små tal och några tydliga trender kan inte ses i denna rapport.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-42-6
Format: PDF
Antal sidor: 10
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Abort

Abortstatistik