/
/

Missbildningsregistrering 2005

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

Under 2005 har totalt 1 644 barn, 16,2 per 1 000 födda, rapporterats till missbildningsregistret. Detta är något fler än 2004 då 15,7 barn per 1 000 födda rapporterades.

Antalet rapporterade graviditeter som avbröts p.g.a. fosteravvikelser ökade under 2005 till 513 jämfört med 455 för 2004. Den helt dominerande diagnosen vid avbrytande av graviditet var kromosomavvikelser. Ingen förändring av prevalensen (förekomsten) av fosterskador och kromosomavvikelser eller andelen multipelt skadade barn/foster har observerats under året.

Vid flera allvarliga tillstånd utgör de graviditeter som leder till avbrytande en mycket stor del, 54 till 94 procent, av det totala antalet fall. I stort sett samtliga rapporterade fall av anencefali och 74 procent av ryggmärgsbråcken var avbrutna graviditeter. En kontinuerlig minskning av antalet rapporterade födda barn med ryggmärgsbråck har observerats sedan 1975 och samtidigt har en ökning av antalet avbrutna graviditeter med denna skada noterats.

Antalet födda barn med Downs syndrom har varit konstant över tid. Förklaringen till detta är att medelåldern för kvinnor som föder barn har ökat från 26,5 år 1973 till 30,8 år 2005 samtidigt som andelen fosterkromosomundersökningar har ökat. Andelen kvinnor som var 35 år eller äldre när de fick barn har ökat från 7 procent år 1978 till drygt 20 procent 2004. Den antydda minskningen av antalet födda barn med Downs syndrom som iakttogs 2004 har försvunnit 2005 då 1,27/1 000 födda hade detta syndrom.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-42-10
Format: PDF
Antal sidor: 40
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Register