/
/

Diagnosgranskningar utförda i Sverige 1997-2005 samt råd inför granskning

Sammanfattning

Rapporten granskar metodologiskt fjorton diagnosgranskningsstudier utförda i sex olika regioner och landsting mellan åren 1997 och 2005. Ett syfte med studien är att undersöka vilka krav som kan ställas på en granskning för att den ska kunna tolkas och jämföras. Rapporten föreslår en mall för landstingens diagnosgranskning, och ger också råd inför diagnosgranskningsstudier.

Diagnosgranskningsstudierna jämförs också utifrån aspekten om de kan utgöra underlag i en metastudie. Finns tillräcklig dokumentation för en metastudie som kan svara på hur bra diagnoskvaliteten i Sverige är? Resultatet av denna fråga är att de flesta studier är problemorienterade på ett eller annat sätt. Det går därför inte att hävda att studierna kan utgöra underlag i en metastudie för att bedöma diagnoskvaliteten i landet. Det finns inget representativt urval av granskningar från hela landet.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-131-30
Format: POD
Antal sidor: 20
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 23 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00