/
/

Statistik över Hälso- och sjukvårdspersonal 2005-12-31

Rapporten redovisar antalet utfärdade behörighetsbevis i Sverige under 2005. I årets sammanställning ingår även tabeller över utvecklingen över tiden för den senaste sexårsperioden.

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-125-9
Format: PDF
Antal sidor: 28
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr