/
/

Det svenska missbildningsregistrets verksamhet juli-december 2005 - Preliminär sammanställning

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-125-5
Format: POD
Antal sidor: 11
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 23 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Register