/
/

Patientregistret för 2003 ur ett DRG-perspektiv

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-125-2
Format: PDF
Antal sidor: 18
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Patientregistret