/
/

Övervakning av fosterskador och kromosomavvikelser januari-juni 2006

Denna publikation redovisar fosterskador och kromosomavvikelser som rapporterats till missbildningsregistret under perioden 1999-2006.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-125-13
Format: POD
Antal sidor: 10
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 23 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00