/
/

Kostnad per brukare och per resultat - Pilotförsök inom vård och omsorg i Östersund

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-124-6
Format: POD
Antal sidor: 51
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00