/
/

Lichenoida reaktioner – läker de och vilka faktorer påverkar läkning?

Kunskapscentrum för Dentala Material har till uppgift att samla in och sprida vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning. I kunskapsöversikten diskuteras bland annat de lichenoida reaktionernas etiologi och de faktorer som påverkar läkning – bl.a. om de läker vid materialbyte.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-123-47
Format: POD
Antal sidor: 23
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 23 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Tandvård