/
/

Permanent cementering av oralprotetiska rekonstruktioner

Kunskapscentrum för Dentala Material har till uppgift att samla in och sprida vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning. I kunskapsöversikten diskuteras bland annat kraven på preparationer samt cementering av metallkeramikkronor och helkeramiska kronor.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-123-27
Format: POD
Antal sidor: 18
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 23 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Tandvård