/
/

Dentala material för stiftförankringar i rotfyllda tänder

Kunskapscentrum för Dentala Material har till uppgift att samla in och sprida vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning. Kunskapsöversikten diskuterar bl. a. materialval vid pelarkonstruktioner, de metalliska och keramiska pelarnas och de fiberförstärkta kompositstiftens för- och nackdelar samt deras cementering.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-123-20
Format: POD
Antal sidor: 26
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Kontakt

Mariana Blixt
075-247 30 00

Mer hos oss

Tandvård