/
/

Beslutsstöd i form av försäkringsmedicinska riktlinjer - En del av en mer kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-110-36
Format: POD
Antal sidor: 56
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00