/
/

Åtgärdskalender vid CBRNE-händelser

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-106-2
ISBN: 978-91-7253-324-0
Format: Bok
Antal sidor: 82
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Krisberedskap