SOSFS 2006:9 Säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning

Socialstyrelsens föreskrifter om säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2006:9

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-10-9
Format: Häfte
Antal sidor: 12
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 31 kr