SOSFS 2006:6 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2006:6

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-10-6
Format: Häfte
Antal sidor: 12
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 31 kr


Ändringsförfattning
Beslutad: 2006-02-28
Utkom från tryck: 2006-03-10
Gäller från och med: 2005-03-15