SOSFS 2006:4 Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2006:4

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-10-4
Format: Häfte
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 31 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2006-01-17
Utkom från tryck: 2006-02-01