SOSFS 2006:24 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2006:24

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-10-24
Format: Häfte
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 31 kr


Ändringsförfattning
Beslutad: 2006-12-08
Utkom från tryck: 2006-12-19
Gäller från och med: 2007-01-01