SOSFS 2006:20 Socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare

Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2006:20

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-10-20
Format: Häfte
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 31 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2006-11-01
Utkom från tryck: 2006-12-28