/
/

Ny lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre – Meddelandeblad

Riksdagen beslutade den 30 maj om en ny lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2006.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-1-13
Format: POD
Antal sidor: 5
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00