/
/

Hälso- och sjukvårdens verksamhet – Statistik om verksamhet inom sjukhusvården (operationer, vårdtillfällen och vårdtid) 2003 och samt om läkarbesök 2004

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-46-5
ISBN: 91-7201-991-3
Format: POD
Antal sidor: 42
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00