/
/

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal -  officiell statistik om antal legitimerade (2004) och arbetsmarknadsstatus (2003)

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-46-2
Format: PDF
Antal sidor: 48
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00