/
/

Kommunal familjerådgivning år 2004

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

Kommunerna är enligt socialtjänstlagen (2001:453) skyldiga att erbjuda familjerådgivning för dem som begär detta. I denna andra redovisning av officiell statistik om kommunal familjerådgivning framgår att år 2004 gjordes drygt 96 100 familjerådgivningssamtal med cirka 47 600 personer i åldern 18 år och äldre. Det motsvarar 8 personer per 1 000 i befolkningen i åldrar 18–69.

Ungefär 35 700 barn under 18 år berördes direkt eller indirekt i de ärenden som påbörjades under året.

I cirka 80 procent av de ärenden som påbörjades 2004 var de besökande gifta par eller samboende. Cirka 13 procent av fallen gällde separerade par och 5 procent särboende. I de flesta fall, 87 procent av de påbörjade ärendena, hade de besökande själva tagit initiativ till att kontakta familjerådgivningen. Näst vanligast, i 6 procent av fallen, var att kontakten togs efter hänvisning av läkare, kurator m.fl.

Parrelationens längd i 25 procent av ärendena som påbörjades 2004 var 5–9 år. I cirka 22 procent av de påbörjade ärendena hade parrelationen pågått 10–14 år och i 20 procent 1–4 år. I de ärenden som påbörjades 2004 var nästan tre fjärdedelar, 73 procent, av de vuxna personerna i åldern 30–49 år.

Stora variationer framkom mellan länen när det gäller andelen personer i befolkningen som besökte kommunal familjerådgivning 2004. Detta kan bl.a. bero på olika tillgång till och kunskap om kommunal familjerådgivning men även att en motsvarande rådgivning i rent privat eller kyrkans regi kan vara ett komplement i vissa län.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-44-11
Format: PDF
Antal sidor: 100
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Barn och familj