/
/

Ekonomiskt bistånd kvartal 1-4 2004, läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-44-1
Format: PDF
Antal sidor: 54
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00