/
/

Amning av barn födda 2003

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

Amningen är det naturliga och ofta enklaste sättet att ge barnet mat. Genom den nära kroppskontakt som amningen ger förstärks barnets trygghet. Bröstmjölken har också ett idealiskt näringsinnehåll, och flera studier har visat lägre infektionsfrekvens hos ammade barn jämfört med flaskuppfödda barn. Det är också ovanligt med allergier hos bröstbarn.

Fram till mitten av 1930-talet skedde de flesta förlossningarna i Sverige i hemmen. När sjukhusförlossningarna blev allt vanligare började amningsfrekvensen sjunka. Nedgången fortgick ända fram till början av 1970-talet då det inträffade en stark attitydförändring i samhället, vilken på bred front förde fram amningens stora både sociala och medicinska värde. Resultatet blev en kraftig uppgång av amningsfrekvensen fram till mitten av 1980-talet. Därefter tycks en stagnation, och till och med en viss minskning, ha inträffat. Nedgångsperioden blev dock kort och från början av 1990-talet har åter amningsfrekvensen stigit.

Denna ökning sammanfaller till stor del med en förnyad aktualisering av amningsstödjande åtgärder (Baby Friendly Hospitals Initiative, BFHI), som startades på initiativ av UNICEF och som drivits framgångsrikt i Sverige, till att börja med på förlossningssjukhusen men sedermera också inom mödra- och barnhälsovården.

I ett internationellt perspektiv är amningsfrekvensen i Sverige hög. Av barn födda 2003 ammades 98 procent vid en veckas ålder, och vid två månaders ålder ammades nästan 92 procent helt eller delvis. Vid 6 månaders ålder ammades drygt 72 procent. Andelen som ammades vid en veckas ålder ligger mellan 98 och 99 procent i samtliga län och vid två månaders ålder ammades mellan 89 och 93 procent i varje län. Det finns dock regionala skillnader på kommunnivå. I Karlsborg gick amningsfrekvensen ner från 98 procent vid en veckas ålder till 79 procent vid två månaders ålder, medan samtliga mammor i Ljusnarsberg ammade sina barn både vid en veckas ålder och vid två månaders ålder. Vid 6 månaders ålder ammades 91 procent av barnen i Pajala medan endast 45 procent av barnen i Tingsryd ammades.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-42-5
Format: PDF
Antal sidor: 32
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00