Aborter 2004

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

Den här rapporten redovisar antalet verkställda aborter i Sverige under 2004. Dessutom lämnas en historisk översikt som i första hand omfattar utvecklingen efter 1975. År 1938 fick Sverige sin första abortlag som innebar att legal abort kunde utföras efter särskilt tillstånd av dåvarande Medicinalstyrelsen eller utifrån ett så kallat tvåläkarintyg. Den nuvarande svenska abortlagen trädde i kraft 1975 och innebär i huvudsak fri abort.

Den mest påtagliga ökningen av legala aborter i Sverige ägde rum före 1975. Antalet aborter efter detta år har varierat mellan 30 000 och knappt 38 000 per år. År 2004 utfördes 34 454 aborter, att jämföra med 34 473 året innan.

Åldersfördelningen bland kvinnor som genomgår abort har förändrats under åren. Antalet tonårsaborter var 1975 cirka 30 per 1 000 kvinnor, respektive 27 för åldersgruppen 20-24 år. Sedan 1977 har förhållandet varit omvänt, det vill säga antalet aborter per 1 000 kvinnor har varit flera för åldersgruppen 20-24 år än för tonåringarna. Det lägsta antalet aborter bland tonåringar noterades 1995 med 17 per 1 000 kvinnor. Efter 1995 ökade antalet aborter bland tonåringar årligen och uppgick år 2002 till 25,5 per 1 000 kvinnor. Sedan 2002 har antalet tonårsaborter minskat med nästan 4,5 procent och var 24,4 per 1 000 kvinnor år 2004.

De geografiska skillnaderna är stora och den högsta frekvensen tonårsaborter hade Gotland samt storstadsregionerna Malmö och Göteborg.

Det övervägande flertalet aborter (över 90 procent) utförs före utgången av 12:e graviditetsveckan, medan aborter efter 18:e graviditetsveckan endast utgör drygt en halv procent av samtliga aborter.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-42-3
Format: PDF
Antal sidor: 42
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Abort