/
/

Tobaksvanor bland gravida och spädbarnsföräldrar 2003

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

Andelen kvinnor som röker tidigt i graviditeten har stadigt minskat sedan 1983. Under den senaste 10-årsperioden har antalet kvinnor som röker tidigt i graviditeten halverats. Bland mödrarna till barn födda 2003 rökte 10 procent under graviditeten.

I motsats till andra gravida kvinnor röker de i åldern 16–19 år i större utsträckning än kvinnor generellt i samma åldersgrupp. Detta beror sannolikt på att tonårsmammor generellt är en socialt utsatt grupp som också röker mer. Gravida kvinnor i åldern 20–24 år röker ungefär i samma utsträckning som kvinnor generellt i samma ålder, medan gravida kvinnor som är 25 år och äldre röker i mindre utsträckning än kvinnor generellt.

En jämförelse mellan olika åldersgrupper, inom gruppen gravida kvinnor, visar att kvinnor som är yngre än 20 år röker i störst utsträckning under graviditeten: mer än 50 procent röker tre månader före aktuell graviditet, 30 procent i början av graviditeten och 23 procent i slutet av graviditeten. De som röker i minst utsträckning under graviditeten är kvinnor i åldern 30–34 år.

Västerbottens län, Jämtlands län och Stockholms län har lägst andel kvinnor som röker under graviditeten. Bland de kommuner inom dessa län som visar de lägsta siffrorna finns Lycksele, Berg och Danderyd. De senaste åren har Gotland haft högst andel rökande gravida kvinnor. Siffrorna från 2003 visar dock att Gävleborgs län har den högsta andelen, tätt följd av Södermanlands län. Det är främst kommunerna Söderhamn och Bollnäs som bidrar till Gävleborgs höga röksiffror. Den enskilda kommun som har störst andel rökande gravida kvinnor är dock Markaryd i Kronobergs län (27 procent).

Tre månader före aktuell graviditet röker cirka 20 procent av det totala antalet blivande mödrarna, vilket är en nedgång med cirka två procentenheter sedan 2000. Andelen som röker sent i graviditeten är 7 procent. Även här visar Jämtlands län och Västerbottens län låga siffror, både tre månader före graviditeten och sent i graviditeten. Stockholms län och Uppsala län har också relativt låg andel rökare.

När det gäller gravida kvinnor som snusar ser siffrorna annorlunda ut. Tre månader före aktuell graviditet snusade 2,5 procent av kvinnorna och 1,4 procent snusade tidigt under graviditeten. Andelen gravida snusare var störst i Västerbotten och Jämtland. I dessa län var ju som tidigare nämnts andelen gravida rökare lägst.

Bland mammorna till spädbarn som är 0–4 veckor gamla, har andelen rökare sjunkit med cirka två procentenheter mellan 1999 och 2003, från 9 till 7 procent. Bland papporna har andelen rökare sjunkit med cirka 1 procentenhet under samma tidsperiod, från 14 till 13 procent.

När barnet är 8 månader röker ungefär 8 procent av mammorna och 13 procent av papporna. Förhållandevis få kvinnor röker under spädbarnsperioden i Stockholms, Jämtlands och Västerbottens län. På kommunnivå visar bland annat Danderyd, Ekerö och Lomma låga röksiffror. Skåne län och Södermanlands län utmärker sig med hög andel rökande spädbarnsföräldrar. Liksom för gravida kvinnor utmärker sig även Markaryd bland spädbarnsföräldrar som en kommun med hög andel rökare, 23 procent av mammorna och 31 procent av papporna.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-125-8
Format: PDF
Antal sidor: 42
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00