/
/

Aborter i Sverige 2005. Januari-juni - Preliminär sammanställning

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

Under det första halvåret 2005 var antalet aborter 20,3 per 1 000 kvinnor, det vill säga, detsamma som under motsvarande period 2004. Bland tonåringarna ökade antalet aborter med nästan fyra procent jämfört med samma period året innan. En ökning kan även ses hos kvinnor över 40 år, i den gruppen ökade antalet aborter under det första halvåret 2005 med drygt 11 procent.

På regional nivå kan man under det första halvåret 2005 se smärre förändringar i antalet aborter per 1 000 kvinnor jämfört med det första halvåret 2004. En viss ökning av aborterna ses till exempel i Dalarna och i Norrbottens län, medan antalet aborter har minskat något i exempelvis Västra Götalands län och på Gotland.

I utvecklingen av antalet tonårsaborter finns också regionala förändringar. Tonårsaborterna ökar i bland annat Blekinge och Halland, medan antalet har minskat något i exempelvis Malmö kommun och i Västra Götalands län. Det bör dock påpekas att de regionala förändringarna baseras på mycket små tal och några tydliga trender kan inte ses i denna rapport.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-125-7
Format: PDF
Antal sidor: 11
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Abort