/
/

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2004-12-31

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-125-6
Format: PDF
Antal sidor: 28
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00