/
/

Det svenska missbildningsregistrets verksamhet januari-juni 2005. - Preliminär sammanställning

Sammanfattning

Det här är den preliminära rapporten gällande det svenska missbildningsregistrets verksamhet januari-juni 2005. Rapporten bygger på anmälningar till missbildningsregistret samt rapporter om kromosomavvikelser inkomna till cytogenetiska centralregistret, vilka finns inom parentes i tabellerna.

Den definitiva årsrapporten för 2005 beräknas vara klar under hösten 2006. Anledningen till att det dröjer med definitiv årsstatistik är att anmälningar till missbildningsregistret accepteras sex månader efter födelsen, dvs. t.o.m. den 30 juni 2006.

I denna rapport redovisas och jämförs endast preliminära uppgifter för första halvåren 1999-2005. Under perioden januari-juni 2005 har ungefär lika många barn med missbildningar rapporterats jämfört med samma period 2004 (695 jämfört med 731). Antal rapporterade avbrutna graviditeter på grund av fostermissbildning har ökat successivt från 123 första halvåret 1999 till 252 samma period 2005. Under första halvåret 1999 rapporterades 686 missbildade barn/foster vilket ska jämföras med 664 för 2000, 742 för 2001, 742 för 2002, 881 för 2003, 927 för 2004 och 947 för 2005. Det ökande antalet rapporter till missbildningsregistret kan förklaras av ökad rapportering av barn med medfödda hjärtfel och bättre rapportering av avbrutna graviditeter.

En antydd ökning av antal foster/barn med kromosomavvikelse (trisomi 21) har observerats under senare år. Ökningen förklaras av att mödrarna blir allt äldre.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-125-11
Format: POD
Antal sidor: 9
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 23 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Register