/
/

Patientrelaterad redovisning av verksamhet och kostnader(KPP) inom primärvård - Metod, genomförande och användning med exempel från Borlänge sjukhus

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-124-5
Format: POD
Antal sidor: 50
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Ledningssystem