/
/

Dentinbindning

Kunskapscentrum för Dentala Material har till uppgift att samla in och sprida vetenskapligt baserad kunskap om dentala materials egenskaper och användning. I översikten diskuteras bland annat principerna för dentinbindning, flerstegs- och förenklade system samt deras egenskaper över tid.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-123-1
Format: POD
Antal sidor: 24
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 23 kr

Kontakt

Mariana Blixt
075-247 30 00

Mer hos oss

Tandvård