/
/

Uppdrag att se över beredskapen för att omhänderta personer med hemvist i Sverige vid katastrofer utomlands

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-107-8
Format: POD
Antal sidor: 10
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 23 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Krisberedskap