/
/

Simuleringsmodellen - ett analysverktyg för katastrofmedicinsk planering

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-106-2
Format: Broschyr
Antal sidor: 12
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Krisberedskap