SOSFS 2005:29 Utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.

Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2005:29

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-10-29
Format: Häfte
Antal sidor: 28
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 38 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2005-12-13
Utkom från tryck:
December 2005
Gäller från och med: 2006-01-01