SOSFS 2005:26 Hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2005:26

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-10-26
Format: Häfte
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 31 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2005-12-06
Utkom från tryck: 2005-12-22
Gäller från och med: 2006-01-05