SOSFS 2005:21 Kommunens skyldighet att lämna uppgifter till statistik om stöd och service till vissa funktionshindrade

Socialstyrelsens föreskrifter om kommunens skyldighet att lämna uppgifter till statistik om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2005:21

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-10-21
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 21 kr