SOSFS 2005:16 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2005:16

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-10-16
Format: Häfte
Antal sidor: 12
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 31 kr


Ändringsförfattning
Beslutad: 2005-06-28
Utkom från tryck: 2005-08-25
Gäller från och med: 2005-07-01